เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ การสร้างวิทยาเขตที่ปลอดภัยและครอบคลุมผ่านการทำงานร่วมกัน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ การสร้างวิทยาเขตที่ปลอดภัยและครอบคลุมผ่านการทำงานร่วมกัน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เมื่อรัฐบาลประชานิยมในฮังการีนำโดย Viktor Orbán ได้เสนอห้ามการศึกษาเรื่องเพศศึกษาในเดือนตุลาคม ซึ่งทำให้ไม่ได้รับการรับรองสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกหลายหลักสูตรโดยไม่มีคำอธิบาย ถือเป็นการฝ่าฝืนพันธกรณีที่มีต่อพลเมืองและพันธมิตรพหุภาคีบทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ เผยแพร่โดยUniversity World Newsโดยร่วมมือกับMastercard Foundation University World Newsรับผิดชอบเนื้อหาด้านบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

ฉันทามติระหว่างประเทศเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศในมหาวิทยาลัย

ได้รับการคุ้มครองอย่างดี ตัวอย่างเช่น ได้รับการประดิษฐานอยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งเรียกร้องให้สถาบันอุดมศึกษาแสดงให้นักเรียนเห็นว่าเหตุใดเป้าหมายระดับโลก ซึ่งรวมถึง SDG5 ที่ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ จึงมีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อชีวิตและอาชีพของพวกเขา

ตำแหน่งศาสตราจารย์สำหรับสตรีเท่านั้น

ชุมชนการวิจัยระหว่างประเทศเข้าร่วมกับนักวิชาการของฮังการีอย่างถูกต้องในการกดดันให้มีการพลิกกลับของการห้ามการศึกษาเรื่องเพศที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์นี้ เหตุผลของการแทรกแซงของประชานิยมในหลักสูตรนั้นซับซ้อน แต่กลับมองข้ามแนวโน้มไปสู่การรับรู้ที่มากขึ้นในการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงความจำเป็นในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

ยกตัวอย่างเช่น สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งเพิ่งแนะนำตำแหน่งศาสตราจารย์สำหรับสตรีเท่านั้น โดยอาศัยคำแนะนำจากคณะทำงานเฉพาะกิจด้านความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้นำในการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่คล้ายคลึงกันในฮอลแลนด์และออสเตรเลีย ซึ่งการดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เฉพาะสตรีได้ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมสตรีให้มีสถานะที่สูงขึ้นในเชิงวิชาการ หากยังไม่เท่าเทียมกัน

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมส่งผลกระทบต่อความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลก และความพยายามในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย

ความยากจนและการกีดกันทางสังคมสามารถส่งผลเสียต่อสตรีที่เรียน สอน

 และทำงานในมหาวิทยาลัยที่เผชิญอยู่แล้ว

ทั่วทั้งเครือจักรภพ ที่ซึ่งสตรีและเด็กหญิงยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติในด้านการศึกษา การจ้างงาน การเข้าถึงสินเชื่อและทรัพย์สิน ปัญหาเหล่านี้ได้รับการบันทึกไว้อย่างดี

การแก้ปัญหา

ที่มีประสิทธิภาพ การ ต่อสู้ที่ตัดกันเหล่านี้ทำให้ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายในการเป็นผู้นำทำได้ยากเป็นสองเท่า แต่การริเริ่มที่ประสบความสำเร็จที่นี่แสดงให้เห็นว่ามีสเปกตรัมของโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ

ตัวอย่างเช่น ในแปซิฟิกใต้ ผู้หญิงมีบทบาทผู้นำระดับสูงน้อยกว่า 10% และไม่มีผู้หญิงในตำแหน่งรองอธิการบดี

ประเทศในแถบแปซิฟิกใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก (SIDS) จำนวนมาก มีชุมชนที่ยากจนที่สุดในโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ขาดเงินทุนสนับสนุนในการส่งเสริมการวิจัยและการสอน แต่ก็ไม่ได้ขาดแคลนแนวคิดที่จะส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถของผู้หญิง พวกเขาขาดทรัพยากรในการปรับขนาดให้เต็มศักยภาพเท่านั้น

ผู้สนับสนุนที่กระตือรือร้นในการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิง ด้วยแนวคิดที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงความเท่าเทียมทางเพศในทุกระดับขององค์กรของมหาวิทยาลัย กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้มหาวิทยาลัยของตนสอดคล้องกับฉันทามติระหว่างประเทศ ดร.ซาเกีย อาลี-แชนด์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยของแผนกมนุษยศาสตร์และการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิจิ เป็นหนึ่งในบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจดังกล่าว สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง